Село Медвен е райско кътче в Стара Планина пропито с възрожденски дух

Медвен

Медвен е село в Югоизточна България. То се намира в община Котел, Област Сливен. Намиращо се в южните склонове на Стара планина сред вековни дъбови и букови гори, селото е запазило автентичния си възрожденски дух и облик. В него все още можете да усетите будния дух на старите българи и да се насладите на красотата на планинската природа. Голяма част от медвенските къщи са паметници на културата, като тук се намира къщата-музей на великия български революционер и пистел Захари Стоянов, родната къща на първият български народен артист Стоян Бъчваров.
В село Медвен се намира и природен резерват за диви животни „Орлица” с площ 559,4 ха. Обособен е с цел да се запазят вековни гори от мизийски бук, местообитанията на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с множество пещери, пропасти, извори и други. На територията му попада и скалния феномен „Орлицата”.
Покрай селото минава Медвенска река, по чието течение има няколко известни водопада като Синия вир и Скоковете. До това чудно място се стига по долината на река Медвенска, която извира само на 11 км над селото. Автомобилният път обаче свършва в края на селото. Оттам започва и истинската еко-пътека “Синия вир”. Водопадът по нея е на около 40 минути ходене. Скалите стърчат на 20-30 метра, а дъното е 8 метра надолу. През лятото е пълно с народ, любимо място за скокове от скалата. С тази разходка ще видите още водопадите Скоковете, както и съседните Женски вирчета и Пещите.
Когато обикалял Балкана, Константин Иречек написал за Медвен: “След три високи могили, стигнахме българското село Медвен, скрито в дълбока долина над рекичката Гюлмез Дере, която отива между орешаци и лозя на югоизток в Камчия. Медвен е последното българско село край Камчия долу. На север се простират огромни вековни дъбови и букови гори, та по цели дни можеш се лута из тях.”


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.